Pages

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

من یک دختر کرد از یک خانواده تهیی دست و فقیرم اگر انسانی هست صدایم را بشنود من بی گناهم با ضرب شکنجه و تجاوز جنسی بنده را مجبور به اعترافات دروغین وادار کرده اند از همه انسانها تقاضامندم من را فراموش نکنند دوست دار همه شما ها نشمین زارع--


من یک دختر کرد از یک خانواده تهیی دست و فقیرم اگر انسانی هست صدایم را بشنود من بی گناهم با ضرب شکنجه و تجاوز جنسی بنده را مجبور به اعترافات دروغین وادار کرده اند از همه انسانها تقاضامندم من را فراموش نکنند دوست دار همه شما ها نشمین زارع--
----------------------
Hi my name is Nashmin Zareh I am from a poor Kurdish family, I went to Northern Iraq to earn some money and feed my family, but the Kurdish police from puk Jalal Talabani party grabbed me and left me to the Iranian intelligence service itlaat.
I further pursued in prison for several days under torture and abusive treatment they also raped me and my friends several times, finally it has forced me to recognize things that have never done in my life.
right now I ask all of human organization for help. 'with
best regards Nashmin Zareh

ایمیل کمپین برای دوستانی که میخواهند این کمپین را امضا کنند تا ما هم این امضاها را برای مسئولین اروپایی ارسال کنیم 
min_dolad@yahoo.se


اسناد ویکیلکس
طبق یک اسناد محرمانه که توسط ویکیلکس افشا شده است نوری المالکی در حال حاضر توسط سپاه پاسداران رژیم ایران درجه سرلشکری به ایشان بخشیده شده است و عضو سری و مخفی سپاه پاسداران رژیم ایران میباشد .
در یک اسناد محرمانه که بر روی ویکیلکس منتشر شده و کسانی که بخواهند به این اسناد دست رسی داشته باشند باید بابت دریافت این اسناد پولی به پردازند. در این اسناد آمده است که نوری المالکی در اوائی

ل سال 2012 به درخواست ولی فقیه یعنی شخص علی خامنه ای به ایران سفرهای غیر رسمی که نزدیک به 36 روز در ایران بر سر برده است تا تمامی دستورات را به ایشان گوشزده بکنند سران رژیم ایران در حضور فرماندهان سپاه پاسداران و شخص ولی فقیه درجه سر لشکری توسط فرماندهان سپاه با حضور علی خامنه ای و رئیس جمهوری و دبیر شورای مصلحت نظام و رئیس مجلس و رئیس قوی قضایه درجه سرلشکری سپاه پاسداران به نوری المالکی رئیس وزرای عراق بخشیده شده است.
در باره بخشیده شدن درجه سر لشکری به نوری المالکی آقای جلال طالبانی اطلاع داشته است و شیرینی این درجه گرفتن را خورده است.
و نوری المالکی بعنوان فرمانده سپاه اسلام غرب یعنی عراق توسط سپاه پاسداران شناخته شده است.
در ادامه همین اسناد محرمانه آمده است که نوری المالکی در حضور ولی فقیه که یک جلد قرآن و یک جلد نهج الغبلاغه در جلوش بوده است دو دستی که دست راستش بر روی نهج البلاغه قرار داشته است و دست دیگرش بر روی یک جلد قرآن قرار داشته است سوگند یاد نموده است که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونش در خدمت نظام ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی پایبند و وفادار بماند و در آدامه یادنمودن سوگندنامه نوری المالکی علی خامنه ای و جانشین آینده ایشان را فرستاده خدا یادنموده است امام و رهبری روحی و معنوی خویش خطاب کرده است و رو به علی خامنه ای نموده با چشمی گریان گفته است رهبر عزیزم ولی امر المؤمنین جهان تا پای مرگ با شما و افکار و عقائید شما وفادار خواهم ماند و از دست آوردهای انقلاب اسلامی به رهبری خمینی تا آخرین نفسم و تا روزی که خدا به من اجازه زنده ماندن بدهد در خدمت نظام اسلامی و در راه اسلام گام برخواهم داشت.
در همین رابطه رژیم ایران از نوری المالکی درخواست میکند که عراق را از دشمنان رژیم ایران پاک کند و باید کمپ اشرف به زودترین وقت ممکن بسته بشود و تعدادی از آنها به رژیم ایران تحویل داده بشوند برای محاکمه و دادگاهی کردنشون.
در ادامه همین اسناد آمده است ایاد علاوی و طارق الهاشمی را دادگاهی و زندانی بشوند به سبب ضدیت با اهداف رژیم ایران.

و باز در همین اسناد آمده است که رژیم ایران از نوری المالکی و جلال طالبانی درخواست میکند که اطلاعات در رابطه با وجود موساد اسرائیل در کردستان عراق و نام و مشخصات افراد مرتبط با این دستگاه جاسوسی و امنیتی برای وزارت اطلاعات ایران ارسال کنند و افراد را زیر نظر قرار بدهند و با نهادهای امنیتی ایران همکاری بکنند برای دستگیری آنها.
اسناد 2
در اسناد منتشر شده در ویکیلکس آمده است در ماه مه 2012 رئیس جمهوری ایران احمدینژاد همراه با یک هیئت بلنده پایه ی رژیم ایران وارد بغداد شده اند و در این سفر لیست چند نفری را تسلیم دفتر نخست وزیری عراق و کپی همان لیست را تسلیم دفتر اتحادیه میهنی کردستان در بغداد نموده است که این افراد در اصل ایرانی هستند و تعدادی از آنها توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران تحت تعقیب هستند و شک و گمانه این در باره این افراد وجود دارد که با دستگاه های امنیتی اسرائیل کار بکنند و در این لیست به طور رسمی نام ماهنامه اسرائیل کرد آمده است. بعدا از این دیدارها وزارت اطلاعات ایران شخصی بنام دلشاد خوشناو که زمانی در ایران مسئول روابط اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و وزارت اطلاعات در تهران بوده است به ایران به طور رسمی دعوت به عمل آمده است و در حدود 49 روز در ایران بر سر برده است که در هنگام بازگشت درخواست شریک شدن در شرکت آهورا در شهر سلمیانیه قرار دارد که متعلق به یک کرد ایرانی اهل سنندج بنام مازیار ابراهیمی میباشد نموده است و مازیار ابراهیمی هم درخواست دلشاد خوشناو را نپذیرفته است و دقایقی بعد از این بحث و گفتگو جر و بحث میان مازیار ابراهیمی و دلشاد خوشناو نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان دلشاد خوشناو هم به دستکاه زانیاری اطلاع میدهد و مازیار ابراهیمی را دستکیر میکنند و برای مازیار ابراهیمی پرونده سازی میکنند گویا در اسرائیل دوره ترور دیده است و دلشاد خوشناو با زور شرکت آهورا متعلق به مازیار ابراهیمی را تصرف میکند با کمک دستگاه زانیاری متعلق به اتحادیه میهنی کردستان و چند روز بعد دستگاه زانیاری مازیار ابراهیمی همراه با 9 نفر دیگر که 4 نفر از آنها زن بوده اند تحت عنوان جاسوسان موساد اسرائیل به وزارت اطلاعات رژیم ایران تحویل میدهند این اتفاقات در اوائیل ماه 6 امسال رویداده است.
اسناد 3
در ادامه این اسناد آمده است که این کار با آگاهی آقای جلال طالبانی صورت گرفته است و کاخ ریاست جمهوری عراق در این رابطه مطلع بوده است و چون آقای جلال طالبانی روابط دوستانه و نزدیکی را با رژیم ایران دارد برای نشاندادن حسننیت گرو هی از پناهندگان کرد ایرانی مقیم اقلیم کردستان را بعنوان جاسوس موساد اسرائیل معرفی نموده به رژیم ایران تحویل داده استو
اسناد 4
طرح ترور آقای مسعود بارازانی توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران و دستگاه امنیتی سوریه موسوم به مخابرات.
ایران و سوریه همراه با نیروهای دیگر وابسته به رژیم ایران در داخل عراق طرح ترور رئیس دولت اقیلم کردستان آقای مسعود بارازانی را میریزند و بر اساس اسناد ویکیلکس رژیم ایران و نماینده سوریه در تهران چند نفر از مسئولین عراقی وابسته به رژیم ایران در ماه مه امسال به ایران دعوت میشوند تا طرح چگونگی ترور را طرح ریزی کنند.
در این باره با هم به توافق میرسند که فردی تحت عنوان خبرنگار برای مصاحبه نزد آقای مسعود بارازانی بفرستند و درزیر پوست فرد خبرنگار بمب جاسازی بکنند و در آن هنگام توسط موبایلش فرد انتحاری یک دگمه را فشار بدهند و بمب منفجر میشود و کار ترور انجام میگیرد اما بلافاصله طرح ترور افشا میشود و به هیچ خبرنگاری اجازه داده نیمشود به آقای مسعود بارازانی یکی از رهبران کرد که در حال حاضر رئیس دولت اقیلم کردستان میباشد نزدیک بشوذ و طرح تروریستهای وابسته به رژیم ایران و سوریه و وابستگان رژیم ایران در دولت عراق خنثی میشودو بلاشک تعدادی از جاشهای خود فروش کرد در این توطئه شرکت میکنند و تاریخ روی همه جاشها و خودفروشان سیاه خواهند کرد.
////////////////////
توضیحاتی در باره این اسناد ما این اسناد از سوی دوسنان خود که در سایت افشاگری ویکیلکس کار میکنند در یافت نموده ایم و بعنوان یک مترجم این اسناد را ترجمه نموده ایم و در اختیار علاقمندان قرار داده ایم ما هیچ چیزی به این زیاد و یا کم نکرده ایم آنچه در اسناد آمده است مثل خودش ترجمه شده است. با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی یکشنبه 12/8/2012
ترجمه توسط ساموئیل کرماشانی------------------------------

این جوانان را توسط این دارو مجبور به اعترافات نموده است رژیم ایران و به اضافه شکنجه و تجاوز جنسی  به این زندانیان 

تیوپنتال (Thiopental) 
این صحنه سازی مسخره که توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران به راه افتاده است  دروغی بزرگ بیش نیست  آنهایکه بنام تیم ترور معرفی شده اند هیچ کدام از آنها کشور  اسرائیل را با چشم خود ندیده اند  بلکه به این خاطر که با مولود افند روزنامه نگار کرد و سردبیر ماهنامه اسرائیل   کرد  ارتباط داشته اند و شماره تلفن کاک مولود را همراهشان بوده است این اتهامات واهی و آخوند ساخته را متوجه این عزیزان  نموده است سردمداران رژیم ایران.
 و توسط داروی  روانگردان اعتراف‌گیری "تیوپنتال و ترزریق این دارو به این جوانان و این افراد را به اعترافات خیالی وادار .نموده است 
داروی حقیقت‌گویی یا "سرم اعتراف‌گیری" به ماده مخدری اطلاق می‌شود که به منظور گرفتن اطلاعات از فردی به کار گرفته می‌شود که حاضر به اعتراف بدان نیست. گمان می‌رود که سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی یکی از استفاده‌کنندگان از این دارو باشند. در آلمان و اتریش کاربرد این ماده در بازجویی ممنوع است.

از جمله تأثیرات تیوپنتال این است که به محض تزریق این سرم، فرد به طور معمول بسیار اهل گفت‌وگو و مراوده می‌شود و بدون تأمل افکارش را بیان می‌کند. این ماده در واقع توان داوری و قدرت تمرکز فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کارشناس بازجویی را قادر می‌کند تا فرد قربانی را به سوی اعتراف در زمینه‌ی اطلاعات مطلوب بازجو هدایت کند.

یک برداشت گمراه‌کننده‌ی رایج این است که کاربرد "سرم حقیقت‌گویی" به طور خودکار قربانی را به سمت بیان حقیقت هدایت می‌کند. در حالی که فردی که تحت تأثیر این ماده‌ی مخدر قرار گرفته، قادر است همچون قبل دروغ بگوید، ولی نسبت به تلقین‌هایی که به او می‌شود آسیب‌پذیرتر است.

از تیوپنتال برای آماده‌کردن محکومان به اعدام با تزریق سم نیز استفاده می‌شود.


و  این یاهوهای که وزارت اطلاعات به راه انداخته است و اعترافاتی که در تلویزیونی رژیم پخش شده است هیچ اصل و اساسی ندارد و نمیتواند توسط هیچ حقوقدان و یا روانشناسی تائید بشود.

 بلکه از دو زاویه ی مختلف میتوان این اعترافات اجباری که در زیر شکنجه های طاقتفرسا و با ضرب داروی روانگردان اعترافگیری  انجام گرفته است  میتوان  این قضیه  را مورد بررسی قرار داد 1  بخاطر شکنجه های طاقتفرسا و قرون وسطی وحشیهای اسلامی 2 و برای گریز از این شکنجه ها و کاستن این شکنجه ها مجبور  به اعترافات شده و به اضافه  تزریق داروی روانگردان  اعتراف‌گیری "تیوپنتال برای آسان نمودن اعترافات آخوند ساخته  و به اضافه  زیر شکنجه های وحشیانه  وحشیهای اسلامی  مثل تجاوز جنسی  کتک کاری تا سر  حد مرگ  هتک حرمت و درهم شکستن شخصیت فردی این افراد  با شیوه های مختلف مثل  مورد تجاوز قرار گرفتن زندانیان جلو چشم   یکدیگر  و شیوه های شکنجه وزارت اطلاعات  تجاوز دستجمعی مامورین به زنان و مردان زندانی در جلو چشم  و دیده همه زندانیان و تحمیل اتهاماتی واهی و آخوند ساخته  که به هیچ عنوان این جوانان مرتکبش نشده اند  .

و این دارو توسط شرکت زوئیل آلمانی ساخته میشود و رژیم ایران در حال حاضر نزدیک به 50 میلیون نسخه  از این داروی مخرب در اختیار دارد و به این تازگی دولت چین دست به ساختن داروی مشابهی زده است که 10 بار از داروی آلمانی قویتر است که بصورت  کاپسلی  و قرصهای عادی  ساخته میشود در چین که من عکس این دارو را در زیر در اختیار خوانندگان آژانس خبری کردستان قرار میدهم
قرصهای  روانگردان چینی به صورت دونوعی ساخته میشوند یکی بصورت کاپسلی دومی بصورت قرصهای عادی  ساخته میشود که رژیم ایران با رژیمهای دیکتاتوری مثل عربستان سعودی روسیه سفید و حتی کشور ترکیه  سوریه و کشور لیبی در زمان معمر قذافی یکی از مشتریان  این داروها بوده اند و در حال حاضر  دولت ایران یکی از مشتریان بزرگ این شرکت چینی میباشد که هر ماه  میان 8000 هزار نسخه تا 12000 نسخه از این داروی روانگردان اعترافگیری از چین خریداری میکند رژیم ایران.
ما دوباره اعلام میکنیم که هیچ کدام از افرادی که در فیلم دیده میشوند  کشور اسرائیل را با چشم خود ندیده اند و به هیچ عنوان به اسرائیل سفر نکرده اند  بلکه برای کارگری و امرار معاش خانواده اشان به اقلیم کردستان سفر نموده اند  و توسط باند جلال طالبانی به رژیم ایران تحویل داده شده اند و رژیم ایران هم دست به صحنه سازی آخونده ساخته زده است علیه این عزیزان 
دوم هم به خاطر داشتن این عزیزان در داخل موبایلشان شماره تلفن مولود افند  روزنامه نگار کرد و سر دبیر ماهنامه اسرائیل  کرد  و شماره تلفن بنده میباشد.

حال در ادامه و تکمیل نمودن اطلاعات در باره زندانهای رژیم و نحوی بکارگیری داروی اعترافگیری علیه زندانیان سیاسی و صحنه سازی آخوند ساخته برای فریب افکار عمومی و گویا اسرائیل دشمن ایران است و دست به قتلعام جوانان کرد در این رابطه نیاز میدانم توضیحاتی برای خوانندگان سایت آژانس خبری کردستان و وب بلاگهای دیگر  را اینجا بیان کنم.
تجاوز یکی از ابزارهای است که رژیم ایران علیه مخالفانش به کار برده و در سالهای اخیر این نوع از شکنجه های قرون وسطی شدت گرفته است و قانونی شده است در نظام جمهوری جنون اسلامی  ایران.

در قوانین رژیم ایران که خود را میراثگر اسلام میداند و در زمان محمد هم چنین اتفاقاتی رویداده است و برای نمونه  زمانیکه رهبر یهودیان مدینه کشته شد توسط طرفداران محمد  و همان شب محمد رفت به همسر  رهبر کشته شده  یهودیان تجاوز نمود این کار را حلال و شرعی دانسته بود چرا چون در آیه ها و سوره های  الانفال آمده است که وقتیکه با دشمن در حال جنگ هستید  هر چیزی از دشمن بدست مسلمانان افتاد  از ناموس کرفته اموال گرفته دختر و زنان را در قوانین اسلامی میتواند طبق آیه های الانفال میشه بهشون تجاوز نمود چرا چون اینها اموال دشمن محسوب میشوند و بعنوان غنمیت محسوب میشود و هر کسی هر کاری با زنان دشمن و دختران دشمن بخواهند بکنند طبق قوانین قرآن حلال و شرعی است.
و امروز در ایران از 3 نوع شکنجه استفاده میکنند 1 شکنجه فیزیکی  مثل کتک کاری زدن تا حد مرگ .
شکنجه 2 شکنجه ترور شخصیتی و درهم شکستن شخصیت فردی میباشد که عبارتند از لخت نمودن فرد زندانی و  تجاوز و خاموش نمودن سیگار بر روی بدن زندانی میباشد و در عین حال وقتیکه زندانی را لخت میکنند بر اساس اطلاعاتی که در این باره بدست آورده ایم از زندانیان از بند گریخته  اول زندانی را لخت مادرزاد میکنند سپس سیگار را روشن میکنند و بر روی بدنشان خاموش میکنند مامورین بازجوهای آدمکش و شکنجه گر  بعد از این کار تعدادی از مامورین شکنجه گر را صدا میکنند و دوستان و یاران فرد زندانی را می آورند تا ایشان را در حالت لختی به بینند  بعد از این کار گروه تجاوز وارد میشوند و به طور دستجمی به زندانی تجاوز میکنند در دیده همه بر اساس اطلاعاتی که بدست آورده ایم این افرادی که تجاوز میکنند روی صورتشون میپوشانند و دو فیلمبردار فیلم برداری میکنند از صحنه و روز بعد زندانی را صدا میکنند میگویند حاضر هستی اعتراف کنید و یا شاهد صحنه های مشابه باشید در روزهای گذشته بر سرت آمده است  خلاصه اگر زندانی مقاومت کرد مرحله 3 اجرا میکنند که در زیر با تفسیر می آید.
شکنجه 3 آخرین گزینه است که در این مرحله از داروهای روانگردان اعترافگیری استفاده میکنند که دیگر فرد خودش نمیداند چه بر سر زبان می آورد آنچه شکنجه گران به گوشش خوانده اند به صورت خیالی در حالتی هیپنوتیزمی آسا شروع میکند به چیزهای که بازجوهای مثل توطی به گوش زندانی خوانده اند.
اینجا دیگر باید زندانیان را به سالنی بیاورند که باید داروی روانگردان اعترافگیری به آنها تزریق بشود افرادی را صدا میکنند که اتهام واهی آخونده ساخته مشابه متوجه اشان شده است  و دو نفر خود را بعنوان دکتر معرفی میکنند قرصهای روانگردان که فرد را به حالت هیپنوتیزی میبرد به داخل نصف لیوان آب می اندازند و از زندانیان میخواهند که لیوان آب را بالا به کشند و بنوشند  اگر از نوشیدن لیوان آب آلوده به قرصهای روانگردان اعترافگیری  سرباز بزنند چند نفر مسلح با کلت روی سرشون می ایستند تا زندانی را مجبور کنند که دارو را بنوشند وقتیکه دارو را به خورد زندانی دادند هر 3 نفر دور و بر زندانی جمع میشوند تا بدانند  تا چه حد دارو کارا بوده است هی آنچه بازجو میخواهند به گوش زندانی میخوانند  تا مثل توطی حفظشون بشود این دارو دو حالت در پیش فرد ایجاد میکند ترس و وحشت شدید و در عین حال فرد را بصورت هیپنوتیزمی در می آورد و هرچی که بازجو به گوش زندانی خوانده است در زمان مصاحبه آن را بیان و تکرار میکند وقتیکه کار دراوی یعنی قرصها تمام شد و کارا بود نوبت تزریق درزیهای همان دارو اما کمی با کیفیت تر به همه افراد زندانی حاضر در سالن زده میشود تا برای مدتی طولانی در بدن زندانی کارا باشد تا به آسانی بشود از زندانی بیهوش و بی حال مصاحبه نمود و بعنوان اعتراف گیری اجباری مصاحبه تلویزیونی  برای صحنه سازی فریب افکار عمومی بکار برده 
بشو د انجام میگیرد.
مرگ بر اصل و فسل ولایت وحشت و ترور فقیه ننگ و نفرت بر اسلام آدمکش 
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 2012/8/9

کاربردهای داروی "اعتراف‌گیری


http://www.dw.de/dw/article/0,,15859273,00.html 

داروی اعتراف گیری؛ «اسلام عزیز» اعتراف می گیرد


http://anjomanzananedarband.wordpress.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر