Pages

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مهر ۲, یکشنبه

به این زودی نامه مریم زرگر که بعنوان رنجنامه شناخته شده است منتشر میشود همراه با نامه مریم ایزدی


به این زودی نامه مریم زرگر که بعنوان رنجنامه شناخته شده است منتشر میشود همراه با نامه مریم ایزدی
که در این نامه های در باره شمنجه های قرون وسطی رژیم ایران  تعریف میکنند  در این نامه ها در باره تجاوزهای مکرر زندان بانان و بازجوهای دژخیم در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی تعریف میکنند.

صدای زندانیان سیاسی ایران باش! صدای خاموش نشدنی دلیران ایران باش ! Be Voice of Iranian political prisoners! Be inextinguishable voice of valiants of Iranصدای زندانیان سیاسی ایران باش! صدای خاموش نشدنی دلیران ایران باش ! Be Voice of Iranian political prisoners! Be inextinguishable voice of valiants of Iranهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر